Deutsch
[Deutsch]
English
[English]
Français
[Français]
Nederlands
[Nederlands]
Cestina
[Cestina]
Hrvatcki
[Hrvatcki]
Rumaneste
[Rumaneste]
Ελληνικά
[Ελληνικά]
Türkiye
[Türkiye]

ovobit - Stroj na razitkovani vajec

ovobit - Stroj na razitkovani vajec

Ingenieurbüro Ott
Merowingerstr. 24
72108 Rottenburg
Germany

fon: +49-7472-281436
fax: +49-7472-281437
e-mail: info@ovobit.de


Technicka Data:
 • Klavesnice pro zadani az z 50 staji-eisla prip text
 • Displej, 4-radky
 • Automaticky tisk
 • Tiskarska hlava svymenitelnym zaisobnikem barvy
 • Potravinarsky inkoust pro razitkovani vajec
 • Dobra kvalita pisma s vyskovym nastavenim
 • Moznost jednoho, nebo dvou rad textu
 • Rozmezi pisma - 4,2 mm vyska, 4-99 mm delka
 • Vykon tisku - 25000 ks/hod
 • Napepi 230V
 • PC pripojka
 • Pocitadlo na seitanie vajec z jednotlivjek staji


Doplnek:
 • Pocitaldlo rajec jednotlivych trid


Vyhody tohoto zarizeni:
 • Jednoduche zarizeni a obsluha, inteligentni software
 • Maly, kompaktni s peknym disainem
 • Jedna tiskarska hlava s vykonem 25000 ks/hod
 • HP zasobnik barvy na 40ml inkoustu na vejce
 • Moznost zastaveni a nasledneho spusteni do chodu behem 1 sek
 • Levna udrzba a sevis
 • Jednoducha instalace, dlouha zivotnost