Deutsch
[Deutsch]
English
[English]
Français
[Français]
Nederlands
[Nederlands]
Cestina
[Cestina]
Hrvatcki
[Hrvatcki]
Rumaneste
[Rumaneste]
Ελληνικά
[Ελληνικά]
Türkiye
[Türkiye]

ovobit - označavanje jaja

ovobit - označavanje jaja

Ingenieurbüro Ott
Merowingerstr. 24
72108 Rottenburg
Germany

fon: +49-7472-281436
fax: +49-7472-281437
e-mail: info@ovobit.de


Tehničke karakteristike:
 • integrirana numerička tipkovnica i 4-redni displej
 • memorija za pohranu 50 razlicitih poruka ili textova
 • automatsko prepoznavanje i označavanje jaja
 • promjenjiva glava printera koja se mijenja sa novom patronom
 • certificirana tinta za označvanje jaja
 • dobar kvalitet tiska zbog podesivosti visene glave printera
 • pisanje ozaka ili informacija u 1 ili 2 reda
 • visina znakova 2 ili 4,2 mm, dužina texta 4 do 99 mm
 • mogućnost označavanja preko 25000 jaja u jednom satu
 • mrežni adapter za napajanje sa 230V/50Hz
 • niski pogonski troškovi
 • RS232 priključak
 • brojač jaja


Opcionalno:
 • pokazivanje i tiskanje vremena i datuma


Argumenti koji ubjeđuju:
 • vrhunski kvalitet tiskanja sa jednostavniom mehanikom i inteligentnim programom
 • male dimenzije printera i odgovarajući dizajn
 • velilka brzina tiskanja, preko 25000 jaja u satu (a na "farm-packerima" i do 36000)
 • HP-patrona sa 40ml certificirane tinte za jaja
 • mogućnost uštede tinte sa optimalnim tiskanjem (pri rezoluciji od 300 dpi do 400000 jaja sa jednom patronom (pri rezoluciji od 150 dpi do 800000 jaja sa jednom patronom)
 • jednostavna uporaba i startanje za par sekudi
 • niski pogonski troškovi i troškovi servisa, glavu printera možete sami zamijeniti
 • visoka pouzdanost i sigurnost zbog jednostavne izvedbe